PreCare® AquaProtect WB

PreCare® AquaProtect WB is een water emulgeerbaar hydrofobeermiddel voor minerale ondergronden. PreCare® AquaProtect WB beschermt muren en gevels tegen het indringen van water waarbij het ademend vermogen van de objecten behouden blijven. Het conserveert objecten vrijwel direct en maakt de ondergrond vuil en waterafstotend.

De voordelen:

  • PreCare® AquaProtect WB voorkomt door de sterke reductie van de vochtopname vervolgschade zoals vorstschade, verwering, erosie en aangroei van mossen en algen
  • PreCare® AquaProtect WB is extreem economisch in gebruik
  • PreCare® AquaProtect WB geeft geen of nauwelijks kleurver- andering. Echter is het raadzaam om een referentieproef te plaatsen
  • PreCare® AquaProtect WB handhaaft het ademend vermo- gen van het object